www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Журам хүчингүй болгох тухай /2016-А/48/-г/


ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ

ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 

2016 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр                                                                         Дугаар А/198                                                                                                      Улаанбаатар хот