www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Журам батлах тухай - ЭМС-ын 2020 оны А/373 дугаар тушаалаар 2, 3,4,5,6,7 дугаар хавсралтуудыг хүчингүй болгосон.