www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Журам батлах тухай (2000 оны 94-р тушаалыг хүчингүй болгосон)