www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Захирамж хүчингүй болгох тухай


БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
2016 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр                                                                       Дугаар 572                                                                                                         Номгон