www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны төлбөртэй үзүүлэх үйлчилгээний/


УЛААНБААТАР ХОТЫН УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР ОНӨААТҮГ

ДАРГЫН ТУШААЛ

2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр                 Дугаар А/116                      Улаанбаатар хот