www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлгийн  маягт, гэрээний стандарт, загвар”-ыг шинэчлэн батлах тухай


САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2018 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр                                                                                                                         Дугаар 212                                                                                               Улаанбаатар хот