www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах,  санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх,  зарцуулах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай


САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2018 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр                                                                      Дугаар 213                                                                                            Улаанбаатар хот