www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны  зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт”-ийг тогтоох тухай


САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                                                                                   Дугаар 246                                                                                                                                             Улаанбаатар хот