www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа  эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ыг  батлах тухай


САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр                    Дугаар 245           Улаанбаатар хот