www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, эрхийг сэргээх/


ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2018 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр                                
Улаанбаатар хот

Дугаар А/142

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

            Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга /цагдаагийн хурандаа С.Баатаржав/, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /Г.Баясгалан/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/186 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                  САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ