www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Захирамж хүчингүй болгох тухай


 ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
2012 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр                                   Дугаар А/194                         Улаанбаатар хот