www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Захирамж хүчингүй болгох тухай


ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр                               Дугаар А/545                       Улаанбаатар хот