www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ / Нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ олгох /шинэчлэх/-ыг хүссэн өргөдлийн маягт ИНЕГ-0141/01/


ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2011 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот