www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Адууны нийлүүлгийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх/


МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдөр                                                                    Дугаар A/44                                                                                          Улаанбаатар хот