www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Мал, амьтны бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх/


МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                                                     Дугаар A-47                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот