www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТЭМЦЭХ ЗААВРЫГБАТЛАХ ТУХАЙ


МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр            Дугаар А/59        Улаанбаатар хот