www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ- “Мал амьтныг нүүлгэн шилжүүлэх журам”


МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр                                        Дугаар А/30                                                               Улаанбаатар хот