www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ- “Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам”


МОНГОЛБАНКНЫ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ

2019 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдөр                                                     Дугаар А-26                                                      Улаанбаатар хот