www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ- Булчин цайх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, Цахиуртах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, Шээс чулуужих өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, Хар араа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, Төл бахуутах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, Зэсийн дутал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх заавар, Кальцийн дутал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, Цайрын дутал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх заавар, Төмрийн дутал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх заавар


МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                            Дугаар A/46                                                                                                    Улаанбаатар хот