www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ, ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Банк байгуулах тусгай зөвшөөрлийн журам, Банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам, Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн журам/


МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ
2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр                                               Дугаар А-82                                   Улаанбаатар хот