www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ, ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-ЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ


САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ 
2019 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр                                                                                                                 Дугаар 211                                                                                                                           Улаанбаатар хот