www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ХАРЬЯА ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙ БАРААГААР ХЯЗГААРЛАХ ТУХАЙ


ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2019 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдөр                                                                                                                      Дугаар А/246                                                                                                                                        Улаанбаатар хот