www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРУУДАД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр                                           Дугаар А/776                                                          Арвайхээр