www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ


САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ
2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр                                                   Дугаар 370                                                    Улаанбаатар хот