www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫГ  ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ


САНГИЙН САЙД, САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ

ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2020 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдөр                                                                                                                 Дугаар 6/10                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот