www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ, МАЯГТ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, сонгогч шилжих/


УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2020 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр                                                         Дугаар А/372                                                                     Улаанбаатар хот