www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ТОГТООЛ  
2020 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр                                                                                                                             Дугаар 01                                                                                                                                         Улаанбаатар хот