www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ХОГ ХАЯГДЛЫН ОЛОН НИЙТИЙН БАЙЦААГЧ АЖИЛЛУУЛАХ,  МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ


БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
2020 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдөр                                                                                                                               Дугаар А/497                                                                                                                                                          Өлгий