www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай  хуулийн 14.2 дугаар зүйлийн 2, 14.5 дугаар зүйлийн 1,  14.11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг нь Үндсэн хуулийн  холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг  хянан шийдвэрлэсэн тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ДҮГНЭЛТ  
2020 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр                                                                                                                             Дугаар 05                                                                                                                                         Улаанбаатар хот