www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“САНАЛ ХУРААХ КУМУЛЯТИВ АРГЫГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ”-ЫГ  ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ


САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ

ТОГТООЛ

2020 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдөр                                                                                                                       Дугаар 880                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот