www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАХИРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
2020 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр                                                                                                                               Дугаар А/259                                                                                                                Чойр