www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН  АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН  БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ


САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ

ТОГТООЛ

2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр                                                                                                                     Дугаар 998                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот