www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.2.1 дэх заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцсэн тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ДҮГНЭЛТ  
2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр                                                                                                                             Дугаар 11                                                                                                                                             Улаанбаатар хот