www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ДҮГНЭЛТ  
2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр                                                                                                                             Дугаар 01                                                                                                                                             Улаанбаатар хот