www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР, ХЭРЭГЛЭХ ЗААВРЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ


МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
2021 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр                                                                                               Дугаар А/67                                                                                                                                    Улаанбаатар хот