www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАХ  ХААЛТТАЙ ӨРИЙН БИЧГИЙГ БҮРТГЭХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ  ТАВИХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ


САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ

ТОГТООЛ

2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр                                                                                                                     Дугаар 165                                                                                                                                              Улаанбаатар хот