www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН МАГАДЛАН  ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР, ГЭРЧИЛГЭЭ  ОЛГОХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ


МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

ДАРГЫН ТУШААЛ

2021 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр                                                                                                                        Дугаар А/94                                                                                                                                                          Улаанбаатар хот