www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХС-ын 2018.01.25-ны өдрийн 1-1/663 дугаар албан бичгээр улсын нэгдсэн бүртгэлээс хассан/


/ХЗДХС-ын 2018.01.25-ны өдрийн 1-1/663 дугаар албан бичгээр улсын нэгдсэн бүртгэлээс хассан/

МОНГОЛ УЛСЫН

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД, ХУУЛЬ
ЗҮЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
1993 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр                             Дугаар 338/131                  Улаанбаатар хот                                                                                                                                                                                                            ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Засгийн газрын 1993 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 99 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэхийн тулд ТУШААХ нь:

1.“Цэргийн зориулалт бүхий тэсрэх, дэлбэрэх зүйл, хордуулах бодисын хайгуул хийх, аюулгүй болгох, устгах ажиллагааны үед мөрдөх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

                                                                  БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД

                                                                  ДЭСЛЭГЧ ГЕНЕРАЛ                                             Ш.ЖАДАМБАА

                                                                  ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД                                               Н.ЛУВСАНЖАВ