www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАХИРАМЖИЙН ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ  БОЛГОХ ТУХАЙ


                      АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2013 оны 5 дугаар

сарын 23-ны өдөр                                                                                                  Дугаар а/100                                                                                                 Арвайхээр

ЗАХИРАМЖИЙН ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ

БОЛГОХ ТУХАЙ

 Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 29.2, 29.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Арвайхээр сумын засаг даргын “Худалдаа үйлчилгээний төвүүд болон захын ажиллах цагийн хуваарь, амрах өдрийг батлах тухай” 2013 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн а/46 дугаар захирамжийн 3 дахь заалтыг хүчингүй болгосугай. 

ЗАСАГ ДАРГА                                  А.ИШДОРЖ