ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
2
А-163 
2017-12-11
2017-12-22
  
2017-12-22-ны 3820-д, ЗХХАЭ-ийн № 36-д нийтлэгдсэн 
3
А-136,А-158,А-210 
2018-08-20
2018-09-03
 
2018-09-03-ны 3990-т бүртгэсэн, ЗХХАЭ-ийн № 27-т нийтлэгдсэн. 
4
А-43 
2019-02-26
2019-03-16
 
2019-03-07-ны 4263-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
7
А-346 
2020-10-22
2020-11-13
 
2020-11-06-ны өдрийн 4905-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 32-д нийтлэгдсэн. 
11
А/303 
2020-09-16
2020-10-07
 
2020-09-29-ний 4876-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 29 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
12
А/27 
2020-01-30
2020-02-12
 
2020-02-10-ны 4699. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 02 сарын 12-ны өдрийн № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
13
А/26 
2020-01-30
2020-02-12
 
2020-02-10-ны 4698.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 02 сарын 12-ны өдрийн № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
16
А/457 
2019-12-10
2019-12-27
 
2019-12-20-ны 4560. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37-д нийтлэгдсэн. 
17
А-324 
2020-10-01
2020-10-20
 
2020-10-12-ны 4890-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 30-д нийтлэгдсэн. 
18
А-345 
2020-10-20
2020-10-29
 
2020-10-28-ны 4899-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 31-д нийтлэгдсэн. 
20
А-09 
2019-01-10
2019-01-24
 
2019-01-16-ны 4160-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
23
А-323 
2020-10-01
2020-10-20
 
2020-10-12-ны 4889-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 30-д нийтлэгдсэн. 
24
А-180 
2018-10-25
2018-11-12
 
2018-11-07-ны 4024-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны №33-д нийтлэгдсэн. 
25
А-84 
2018-05-04
2018-05-25
 
2018-05-25-ны 3908-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 17-т нийтлэгдсэн 
30
А/500/283 
2019-12-25
2020-01-23
 
2020-01-21-ний 4654. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2-т нийтлэгдсэн 
32
А-145 
2018-08-28
2018-09-03
 
2018-09-06-ны 3991-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн № 27-д нийтлэгдсэн. 
33
А/206 
2010-08-27
0000-00-00
 
2010-10-19-ний өдрийн 3192 
35
А-16 
2019-01-11
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4173-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
45
А-138 
2020-04-29
2020-05-19
 
2020-05-08-ны 4788. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 15 дугаарт нийтлэгдсэн. 
46
А/31 
2013-02-26
0000-00-00
 
2013-05-20-ны өдрийн 3377 
47
А-68 
2018-04-18
2018-06-06
 
2018-05-28-ны 3911-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 18-д нийтлэгдсэн. 
48
А-08 
2019-01-09
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4174-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
49
А-29 
2021-02-09
2021-07-01
 
2021-02-23-ны 5065-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 9 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
50
А-20 
2019-01-18
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4172-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн.