ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
4
А/302 
2019-06-24
2019-07-09
 
2019-07-01-ний 4423.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 23. 
9
А/543 
2019-09-27
2020-01-23
 
2020-01-15-ны 4637. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 01 сарын 23-ны өдрийн № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
10
114 
1999-09-21
1999-09-21
 
1999 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 1484 
19
А/684 
2020-12-15
2020-12-31
 
2020-12-28-ны 4932-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 37-д нийтлэгдсэн. 
20
269 
2006-08-22
2006-08-22
 
2006-08-30-ны өдрийн 2624 
23
А/809 
2019-12-25
2020-01-23
 
2020-01-21-ний 4651. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
26
136 
1997-10-02
1997-10-02
 
1998-01-27-ны өдрийн 1145 
27
53 
1998-04-17
1998-04-17
 
1998-04-29-ний өдрийн 118 
30
А/176 
2020-03-16
2020-04-03
 
2020-03-30-ны 4744. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 10-т нийтлэгдсэн. 
31
91 
1997-06-11
1997-06-11
1997-07-07-ны өдрийн 1025 
32
283/252/642 
2007-09-24
2007-09-24
 
33
93/107 
2003-05-16
2003-05-16
2003-11-12-ны өдрийн 2314 
34
24 
2004-02-13
2004-02-13
2004-03-01-ний өдрийн 2435 
38
А/719/189 
2019-11-22
2020-01-23
 
2020-01-15-ны 4639. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2. 
39
А/816/218 
2019-12-27
2020-01-23
 
2020-01-15-ны 4640. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2. 
40
А/677 
2020-12-10
2021-02-05
 
2021-01-29-ний 5013-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн.